Kontakt

Vi finns på Singelgatan 12 Malmö.

Vid besök hos oss så använd ringklockan märkt SRM som sitter till vänster om ytterdörren.

Du kan också kontakta oss på:

kontakt@slotcarsrm.se

Välkommen!